Yao Zongxun, à gauche son fils Chengguang, à droite Wei Yuzhu

Yao Zongxun, à gauche son fils Chengguang, à droite Wei Yuzhu

Category

Histoire, Portraits