Baishi (cérémonie de disciple) de Luo Hang (Laurent Morlet) avec Shifu Wei Yuzhu

Baishi (cérémonie de disciple) de Luo Hang (Laurent Morlet) avec Shifu Wei Yuzhu

Category

Portraits